,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Кадастър и регулация

RSS
Наименование на услугата Необходими документи Цена, лв
14 дни 7 дни 3 дни
1 Заверка на копие от ПУП 1. Заявление. 10 15 20
2 Протокол за съответствие на строежа с одобрените строителни книжа ( чл. 159, ал.3 от ЗУТ) и за това , че ПУП е приложен по отношение на застрояването - за участие в съставянето му ( приложение 9 , т. 5Б - глава трета)   30 45 60
3 Удостоверение за идентичност на имоти по кадастрални и регулационни планове 1. Заявления. 20 30 40