,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Демографски профил на район „Надежда”

RSS

Населението на район „Надежда” по данни от преброяването през 2011г. е с обща численост 67 905 жители.

Съотношението по пол е както следва: 32 184 души или 47% са мъже, а  35 721  души или 53% са жени.

Населението в трудоспособна възраст е 44 211  или 65%, населението в над трудоспособна възраст е 14 819  души или 22%, населението в под трудоспособна възраст е  8 875  души или 13%.

Таблица на населението към 1.02.2011г. по възрастови групи

Диаграма на населението по възрастови групи в район Надежда

Според данните от Преброяване 2011, жителите в района са се увеличили в сравнение с преброяването през 2001г. със  58  души или 0 %.

Според данните от преброяванията през годините (1985, 1992, 2001, 2011), с по-голяма численост в района са жените – средно 53% за сметка на мъжете – средно 47%. 

Диаграма на числеността на населението в район Надежда

"Диаграма

 

Детайлна справка на населението според възрастта 

Актуална към 1.02.2012 г.

 

общо

мъже

жени

под  7

от 7 до 13

от 14 до 17

от 18 до 59 жени

от 18 до 62 мъже

над 60 жени

над 63 - мъже

СО- район „Надежда”

72434

34745

37689

4668

4141

2261

22277

23729

10024

5334

кв. Илиянци

2149

1066

1083

150

158

77

642

753

233

136

кв. Требич

1407

672

735

95

85

48

421

424

200

134

общо

75990

36483

39507

4913

4384

2386

23340

24906

10457

5604

Населението на район „Надежда” по данни от преброяването през 2011г. е с обща численост 67 905 жители. images/new/naselenie_nadejda.gif