,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Проект „Движи се безопасно по пътищата и сбъдни мечтите си“

RSS

Информация за изпълнението на
проект „Движи се безопасно по пътищата и сбъдни мечтите си“
в Столична община-район „Надежда“

От 11 май до 06 юни 2017 г., район “Надежда“ - СО, в партньорство с Национален клуб "БИ БИТ" - Сдружение за пътна безопасност на децата и младежта, реализира проект по безопасност на движението. Фокусът  на проекта е  създаване на условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата, като участници в пътното движение в образователните институции и повишаване културата на пътна безопасност на гражданите, живущи в района.

Проект „Движи се безопасно по пътищата и сбъдни мечтите си“ , в рамките на  Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение, на Столична община е  неразривно свързан с неговата основна цел – повишаване пътната култура на поведение на учениците, учителите и родителите, за да се намалят пътнотранспортните произшествия, да се предотврати участието им в конфликтни ситуации при движението по пътищата.

Сред основните цели, които бяха поставени и се реализираха са повишаване на  пътната култура на поведение на учениците, учителите и родителите, за да се намалят пътнотранспортните произшествия, да се предотврати участието им в конфликтни ситуации при движението по пътищата. Особено важно е изграждане на  мрежа от ученически патрули по БД на територията на район “Надежда“, осъществяване на системни контакти с местната власт и Пътната полиция за предоставяне на информация свързана с условията за безопасно движение в района на училището и около него. Организаторите  информираха   педагози и учители за иновативните методи на обучение и добрите практики по БД. 

В проекта бяха включени всички  ученици от 1 до 7 клас  от трите  училища в  район „Надежда“ - 98 НУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1 до 4 клас), 63 ОУ „Христо Ботев“  и 101  СУ „Бачо Киро“, както учители и родители от  тези училища.

Проектът стартира с проведени срещи на 10 и 11 май 2017 г. с учители относно организацията и изпълнението на проекта, въз основа на което се изготви план-график за изпълнение на дейностите.

За прилагане на придобитите практически знания по БД  в периода  от 11 до 18.05.2017 г. учениците от 1клас, 2-4 клас и 5-7 клас  в трите училища решаваха тестове, осигурени от НК“БИ-БИТ“ и разпространени от район „Надежда“

След това  се формираха ученическите патрули в училищата. За членовете им се  изготвиха Пътни карти и се  осигуриха отличителни комплекти със светлоотразителни елементи – сигнални жилетки, шапки с надпис, стоп палки. Във всяко училище се проведе обучение на сформираните Уч. патрули  на теми върху ЗДП – „Пътни знаци –пояснение и особености” и „Знаци и маркировка осигуряващи безопасен път около училището и детската градина в близост до него”. Проведе се и Акция  „Безопасният път до училището” с попълване на пътна карта от ученическите патрули;

В рамките на три дни се проведоха вътрешноучилищни състезания с практическа насоченост по безопасност на движението, Във връзка с  провеждането им,  в 3-те училища бяха маркирани полигони по БД със съответните елементи от улицата и съобразени с предоставените площи. Бяха закупени и предоставени на всяко училище  по един комплект от 5 бр.многофункционални пътни знаци, състоящи се от 2 отделни части /основа с пилон и пътен знак/. Състезанията се проведоха в училищата със собствени велосипеди, тротинетки и ролери по предварително изготвен график и под ръководството на председателя на НК „БИ-БИТ“ и съдии, които определиха отборите победители, класирали се за междуучилищните състезания.

Заключителният етап от състезанията събра най-добрите участници от трите училища на 1 юни в Северен парк, където се проведоха междуучилищни състезания - районен празник по БДв „Дете на пътя – спазвай правилата за безопасно движение!” Присъстваха  учители, родители и гости. Имаше демонстрация на отборите победители от съответната възрастова група, показали най-добри резултати по БД, по предварително начертан полигон с елементи от улицата. В празничната художествено-тематична и озвучена програма имаше викторина по БД за участниците, състезателни забавни игри, клоунада и фокуси, изпълнени с активното участието на децата и гостите на празника. Накрая настъпи и кулминацията на празника - награждаване на училищата за първо, второ и трето място с купи и комплект за бадминтон и награждаване на индивидуалните победители в състезанията с грамоти, шишета и наколенки. Училищните патрули пък се сдобиха със сигнални жилетки, палки и многофункционални пътни знаци. На всички гости на празника бяха раздадени плодови млека от Балкан Лактима.

Проектът приключи с обучение и квалификационен курс на 9 учители от 3-те училища- финалисти - съответно 4 учители от 101 СУ; 3- от 63 ОУ и  2 - от 98 НУ.
Курсът се проведе на 06. 06.2017 г. от 14:30 часа в компютърната зала на 101  СУ „Бачо Киро“. и бе на тема „Компютърно базирано обучение по безопасност на движението в учебните заведения“. За целта се използва интерактивен софтуерен продукт „Бибитко”. След обучението се проведе анкета сред  учителите за мнението и оценката им на  курса и на „Образователен софтуерен продукт Бибитко” по БДв с предложенията. На  успешно завършилите се издава Удостоверение от ДЗЗД "Образование". Обучение и провеждане на практически упражнения по БДв.

 

След приключването на проекта Район „Надежда" продължава ангажирането си с проблемите по пътна безопасност.  Във всички участници се изгради стремеж за прилагане на придобитите знания и умения по БД и през следващите години. Създадоха се възможности за мултиплициране на резултатите от реализирания проект, по-голяма загриженост на учителите и родителите към опасностите и рисковете, които дебнат по пътищата, както и гражданска позиция и нетърпимост към нарушителите на правилата на пътното движение.

Проектът е финансиран от Столична община - Съвет по безопасност на движението на децата в София /СБДДС/ и реализиран в изпълнение на Общинската Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение!

 

Снимки от:

1. Решаване на тестове за оценяване на придобитите практически знания по БД:

- 101  СУ „Бачо Киро“
- 98 НУ „Св. св. Кирил и Методий“
- 63 ОУ „Христо Ботев“

2.  Обучения на ученическите патрули:
- 101  СУ „Бачо Киро“ на 17.05.2017 г. от 13:40 часа
- 98 НУ „Св. св. Кирил и Методий“ на 18.05.2017 г. от 13:00 часа
- 63 ОУ „Христо Ботев“ на 30.05.2017 г. от 10:30 часа

3. Вътрешноучилищни състезания:
- 98 НУ „Св. св. Кирил и Методий“ на 18.05.2017 г. от 14:00 часа;
- 101  СУ „Бачо Киро“, на  23.05.2017 г. от 10:00 часа;
- 63 ОУ „Христо Ботев на 30.05.2017 г. от 11:30 часа

4. Провеждане на междуучилищни състезания - районен празник по БДв „Дете на пътя – спазвай правилата за безопасно движение” на  1 юни 2017 г. в Северен парк

5. Провеждане на обучителен  курс на учители на 6 юни 2017 г. в 101  СУ „Бачо Киро“