,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
АРХИВ ПРОГРАМА „ЗЕЛЕНА СОФИЯ” 2014

RSS

На основание Заповед № СО-РД-09-1283/15.05.2013г. на Кмета на Столична община, откриваме процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2014г.

Срокът за подаване на проектните предложения е до 17,00ч. на 16.06.2014г. в деловодството на съответната районна администрация, за чиято територия ще се кандидатства. 

 


 

Три одобрени проекта на район "Надежда" по Програма "Зелена София" 2014

 Програма "Зелена София" 2014 г. - ВТОРА ПРОЦЕДУРА


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

 


 

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 

 

Програма "Зелена София" 2014 г. - ПЪРВА ПРОЦЕДУРА


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА


 


ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ