,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Отчет на инж. Димитър Димов - 2011-2015г.

RSS

Кликнете тук за да видите отчета на инж. Димитър Димов - 2011-2015 в снимки

Отчет на инж. Димитър Димов - 2011-2015

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ВИЗИЯТА, ПОЛИТИКИТЕ, ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА РАЙОН „НАДЕЖДА“ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020