,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обяви и съобщения

RSS
 1. Уважаеми граждани,

  Във връзка с предстоящо обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) за обект „Северна скоростна тангента” от км 0+00 до км 16+460 на територията на Столична община, предоставяме на вашето внимание частта от проекта, засягаща землищата на кв. Илиенци и кв. Требич.

  *Натиснете върху картинките по-долу за да ги отворите в голям формат

 2. Конкурс за организиране на ученическо столово хранене в район Надежда
  Заповед - РД - 09-282А/05.06.2012г.
 3.  

  ПРОДАВА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ:

   

  13 юни 2012 – 11.00 часа
  Поземлен имот № 588, кв. 72  -  (246 кв. м.) 
  Район " Надежда "
  м. бул. "Ломско шосе", ул. "Свети Климент" № 41
  Начална цена 77 000 лева ( сделката се облага с ДДС );     
  Стъпка на наддаване – 5 000 лева.
    Срок за закупуване на тръжна документация ( 360 лв. с вкл. ДДС ) – 16 ч. на 11.06.2012 г.

   

  2 юли 2012 – 11.00 часа
  УПИ II – 408, кв. 18а ( 452 кв. м.)
  Район "Надежда"
  м. "бул. Ломско шосе", ул. "Недко войвода"
  Начална цена 247 000 лева ( сделката се облага с ДДС );
  Стъпка на наддаване – 3 000 лева.
              Срок за закупуване на тръжна документация ( 360 лв. с вкл. ДДС ) – 16 ч. на 28.06.2012 г.

   

  9 юли 2012 – 11.00 часа
  Поземлен имот – ( 283 кв. м. ) с № 496, кв. 19, м. "бул. Ломско шосе"
  Район "Надежда"
  ул. "Евгени Босилков" (бивша ул. "Борба"),                                                      
  Начална цена 131 000 лева ( сделката се облага с ДДС ); 
  Стъпка на наддаване – 2 000 лева.
              Срок за закупуване на тръжна документация ( 360 лв. с вкл. ДДС ) – 16 ч. на 05.07.2012 г.

   

  За допълнителна информация и закупуване на тръжна документация – площад "П. Славейков" № 6, ет. 1

  тел. 02/ 980 04 67 ; 02/ 981 90 14.

 4. Конкурс за отдаване под наем на общинска собственост - бул. Ломско шосе

 5.  

  ПРОДАВА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ:

  13 юни 2012 – 11.00 часа

  Поземлен имот № 588, кв. 72  -  246 кв. м. 

  Район " Надежда "

  м. бул. "Ломско шосе", ул. "Свети Климент" № 41

  Начална цена 77 000 лева (сделката се облага с ДДС); Стъпка на наддаване – 5 000 лева.

  Срок за закупуване на тръжна документация (360 лв. с вкл. ДДС ) – 16 ч. на 11.06.2012 г.


  За допълнителна информация и закупуване на тръжна документация – площад "П. Славейков" № 6, ет. 1

  тел. 02/ 980 04 67     02/ 981 90 14.

 6. Столична община – Район „Надежда” съобщава на заинтересуваните собственици, че е изработен проект – ИПР, кв. 83, м. „Северен парк”, който е изложен в сградата на район „Надежда”. 

  В едномесечен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез район „Надежда” – ул. Кирил Дрангов № 55. 

  Възраженията се подават по законосъобразност, придружени с копия от документа за собственост и скица на имота.

 7. ПРОДАВА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ:


  14 май 2012 – 11.00 часа


  Поземлен имот с пл. № 226 - 1494 кв. м. 

  Район "Надежда" 

  ж.к. "Триъгълника", ул. "Виолетка" № 2 Застроена площ – 466 кв. м. 

  Начална цена 377 000 лева / сделката се облага частично с ДДС /; 

  Стъпка на наддаване – 10 000 лева. 

  Срок за закупуване на тръжна документация / 600 лв. с вкл. ДДС / – 16 ч. на 10.05.2012 г. 

   

  За допълнителна информация и закупуване на тръжна документация – Столична Общинска Агенция за Приватизация, площад "П. Славейков" № 6, ет. 1 тел. 02/ 980 04 67 02/ 981 90 14.

 8. Oбществено обсъждане на Проект за парцеларен план за Софийски околовръстен път от км 0+780 до км 6+310 в землището на кв.Требич. Краен срок за подаване на писмени становища - 9.02.2012 г.

  Tук.

 9. Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите.Тук.

 10. Заповед за допускане на ПУП на софийски околовръстен път.
  Приложение 1.
  Приложение 2.

 11. Издаване на скици.

  Във връзка с изпълнение на задълженията по ЗКИР и произтичащите от тях правомощия по обслужване на гражданите , Ви уведомяваме, че за територията на СО – район „Надежда” дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от тях се прекратяват – съгласно § 4, ал.4 от ПЗР на ЗКИР

  След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри, скици – копия от кадастралната карта се издават от Службата по геодезия , картография и кадастър – с адрес :

  гр. София, ул. „Мусала” №1 (кв. Павлово).

 12. Проект на нови автобусни маршрути № 501 и 502 в район „Надежда”.

  Автобусен маршрут №  501.

  Автобусен маршрут № 502.

 13. Заповед определяща места за разхождане на домашни животни на територията на район „Надежда”.

  Вижте заповедта ТУК.