,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обществена поръчка с предмет: «Провеждане на дейности по информация и публичност за реализиране дейностите на проект «Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация на СО - район

RSS
1. Документация - Публичност

2. Протокол №1 - дата на публикуване 28.05.2014 г.

3. Протокол №2 - дата на публикуване 24.07.2014 г.

4. Уведомително писмо - дата на публикуване 5.08.2014 г.

5. Протокол №3 - дата на публикуване 8.08.2014 г.

6. Решение за класиране - дата на публикуване - 12.08.2014 г.