,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обществена поръчка с предмет: «Организиране и провеждане на обучения за реализиране дейностите на проект «Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация на СО - район «Надежда», фи

RSS
1. Документация - Специализирани и чуждоезикови обучения, обучения за изграждане на екипа

2. Протокол №1 - с дата на публикуване 27.05.2014 г.

3. Протокол № 2 - 24.07.2014 г.

4. Уведомително писмо - дата на публикуване - 5.08.2014 г.

5. Протокол №3 - дата на публикуване 8.08.2014 г.

6. Решение за класиране - дата на публикуване 12.08.2014 г.