ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ОДЗ 115 „8 –ми март”
  ж.к.„Надежда” 2, ул. „8-ми март” 28
  02/ 938 13 45
ОДЗ 115 - филиал
  Филиал (бившата 40 ясла)
  ж.к.„Надежда” 2, ул.„8-ми март” 15
  02/ 938 12 05
ОДЗ 115 - филиал
 филиал (бившата 152)
  ж.к.„Надежда” 2, ул.„Горен порой” 2
  02/ 938 13 69
ОДЗ 137 „Калина Малина”
  ж.к.„Толстой”, ул.„Република” 70
  02/ 936 20 87
ОДЗ 137 - филиал
 филиал (бившата 152)
  ж.к.„Толстой”, ул.„Александър Михов” 25
  02/ 938 13 07
ОДЗ 170 „Пчелица”
  ж.к.„Надежда” 2, ул.„Любородие” 4
  02/ 938 29 22
ОДЗ 170 - филиал
  ж.к.„Надежда” 2, ул. Сава Филаретов 22
  Илияна Митрова - директор
  02/ 967 68 22
ОДЗ 171 „Свобода”
  ж.к. „Свобода”, ул. „Петко Д. Петков” 14
  0888 105 103
ОДЗ 6 - Филиал – бл.65
  ж.к.„Толстой”, ул.„Ген. Жостов„ 1
  02/ 938 30 34
ОДЗ 15 „Чучулига”
  ж.к.„Свобода”, ул.„Св. Николай Чудотворец” 4
  02/ 938 71 38
ОДЗ 24 „Надежда”
  ж.к.„Надежда” 3, ул.„Кумановски бой” 16
  02/ 938 29 57
ОДЗ 27 „Детска китка”
  ж.к.„Надежда” 1, ул.„Граничар” 19
  02/ 938 26 55
ОДЗ 38 „Дора Габе”
  ул.„Свети Никола Нови” 12
  02/ 938 71 64
ОДЗ 83 „Славейче”
  ж.к.„Илиянци”, ул.„Фикус” 2
  02/ 838 10 21
ОДЗ 83 - филиал
  ж.к.„Требич”, ул.„Леденика” 13
  02/ 938 27 51
ОДЗ 90 „Веса Паспалеева”
  ж.к.„Надежда” 4, ул.„Иван Момчилов” 44
  02/ 938 28 56
ОДЗ 90 - филиал
  Филиал (бившата 61 ясла)
  ж.к.„Требич”, ул.„Бял Люляк” 19
  02/ 938 28 94