,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Детски градини

RSS

 

             Списък  на общинските детски заведения -      район Надежда

Наименование

П.К.

Адрес

телефон

Директор

телефон

Помощник директор

телефон

канцелария

ОДЗ 115

филиал(бившата 40 ясла)

филиал (бившата 152 )

„8 –ми март”

1220

 

1220

1220

Надежда 2, ул. „8-ми март” 28

Надежда 2, ул. „8-ми март”  15

ул. „Горен порой” 2

02 938 13 45

02 938 12 05

02 938 13 69

 

 

ОДЗ  137

Филиал (бившата 62 ясла)

„Калина Малина”

1220

Толстой, ул.  „Република”  70

ул. „Александър Михов” 25

02 936 20 87

02 938 13 07

 

02 936 20 86

ОДЗ  170

филиал

„Пчелица”

1220

Надежда 1, ул. „Любородие”  4

ул. Сава Филаретов 22

02 938 29 22

02 967 68 22

02 967 68 22

02 967 68 42

ОДЗ 171

„Свобода”

1229

Свобода, ул. „Петко Д. Петков” 14

0888 105 103

02 441 02 81

 

ОДЗ 6

Филиал –бл.65

 

1220

Толстой, ул. „ Ген. Жостов „ 1

02 938 30 34

02 938 70 08

 

ОДЗ  15

„Чучулига”

1231

Свобода, ул. „Св. Николай Чудотворец” 4

02 938 71 38

 

02 938 80 14

ОДЗ 24

„Надежда”

1229

Надежда 3, ул. „Кумановски бой”  16

02 938 29 57

02 938 11 70

 

ОДЗ 27

„Детска китка”

1220

Надежда 1, ул. „Възрожденска”  19

02 938 26 55

 

02 936 04 67

ОДЗ 38

„Дора Габе”

1231

Свобода, ул. „Христо Силянов”

02 938 71 64

 

02 836 21 84

ОДЗ 83

  филиал

„Славейче”

1271

1298

Илиянци, ул. „Фикус”  2

кв. Требич, ул. „Леденика” 13

02 838 10 21

02 938 27 51

 

02 938 27 51

ОДЗ 90

 

филиал (бившата  61 ясла)

„Веса Паспалеева”

1229

 

 

1229

Надежда 4, ул. „Иван Момчилов” 44

 

ул. „Бял Люляк” 19

02 938 28 56

 

 02 938 28 94

02 936 04 64

02 938 29 18

Презентации

170 ЦДГ

171 ЦДГ

137 ЦДГ (Основна презентация)

137 ЦДГ (Снимки)

15 ОДЗ

6 ОДЗ

83 ОДЗ - (Снимки)

90 ОДЗ

 

Видеа