,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Частен професионален колеж - международни услуги за охрана и сигурност

RSS


В началото на м. март 2014 г. стартира кампания по записване на кандидати (дневна и задочна форма на Обучение) в Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност”.

 е открит със Заповед № РД 14-74 от 18.07.2013 г. (обн. ДВ, бр.67 от 30 юли 2013  г.)  на Министъра на образованието и науката.

 Колежът записва студенти за учебната 2014/2015 година за

професионално обучение в дневна и в задочна форма, след завършено средно

образование, по следните професии и специалности:

Професия „ОХРАНИТЕЛ”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ”

Професия „ПАРАМЕДИК”, специалност „ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПОСТРАДАЛИ И БОЛНИ ХОРА, ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ И АСИСТИРАНЕ НА ЛЕКАРЯ В СПЕШНАТА ПОМОЩ”

Професия „СПОРТЕН МАСАЖИСТ”, специалност „СПОРТЕН МАСАЖ”

Професия „ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС”, специалност „ФИТНЕС”

Професия „ТРЕНЬОР”, специалност „ТРЕНЬОР ПО  СПОРТНА СТРЕЛБА”

                                      специалност „ТРЕНЬОР ПО  КАРАТЕ-КИОКУШИН”

                                      специалност „ТРЕНЬОР ПО  ДЖУ ДЖИЦУ”

                                      специалност „ТРЕНЬОР ПО ТАЕКУОНДО“

Обучението е с продължителност 2 години и завършва с придобиване на най-високата – Четвърта степен на професионална квалификация по изучаваната професия и специалност.

 Придобитата професионална квалификация е международно призната и се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация. Към свидетелството, при заявено желание от притежателя му, се издава EUROPASS-приложение на български и на английски езици.

ПОТЪРСЕТЕ НИ!

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ – национален                                     тел. 07001 99 66 ,    02/9640040

e-mail: manajement@isps-colleje.com

http://www.isps-colleje.com

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ :

                                               ЗА ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ      

От 01 март 2014г.  до 30 юни 2014г. -  ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

0т 01 юли 2014г.   до 30 септември 2014г. – ВТОРО КЛАСИРАНЕ

                                               ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 От 01 март 2014г.  до 30 октомври 2014г.                       

Учебната ни база е на адрес : гр.София, р-н Надежда ,  жк Свобода,

 ул. Народни будители №2 /сградата на 153 спортно училище/

Транспорт:

Автобус  № 83 , 86 , 87 ,

Трамвай №6

Марш.такси №22