,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Областен информационен център

RSS

Анкетна карта - Обща инициатива „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“

ЗА НАС

БРОШУРА ЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ (ЧАСТ І)

БРОШУРА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ (ЧАСТ IІ)

ФИЛМ ЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОП "ТРАНСПОРТ" - БЕНЕФИЦИЕНТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ФИЛМ ЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОП "ОКОЛНА СРЕДА" - БЕНЕФИЦИЕНТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ФИЛМ ЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" - БЕНЕФИЦИЕНТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА (ЧАСТ І)

ФИЛМ ЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" - БЕНЕФИЦИЕНТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА (ЧАСТ ІІ)

ФИЛМ ЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ОТ СОФИЯ-ОБЛАСТ

ФИЛМ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОИЦ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ