<< Към всички обяви и съобщения

Съобщение на Министерство на околната среда и водите съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

14/06/2022

Съобщение на Министерство на околната среда и водите съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите