Новини

<< Към всички новини

ЗАПОЧНА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА НОВАТА 2022/2023г.

30/05/2022
Card image cap

ЗАПОЧНА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА НОВАТА 2022/2023г.
=========================
І. Условия за кандидатстване:
1. Кандидатите да са завършили съответния клас в годината на кандидатстване.
2. Полагат изпит за проверка на способности по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
3. Ученикът има право да кандидатства по всеки вид спорт от застъпените в училището: баскетбол, волейбол, футбол, бокс, джудо, лека атлетика, тенис на маса, тенис на корт, художествена гимнастика.

ІІ. Документи:
1. Заявление по образец /предоставя се и се попълва на място в училището/.
2. Копие от акт за раждане.
3. Медицинско свидетелство със заключение, че кандидатът може да упражнява съответния спорт.
4. Застрахователна полица „Злополука” за дните на изпита по вида спорт.
ЗАБЕЛЕЖКА: Представят се оригинал на документа по т.2

ІІІ. Срокове за подаване на документи:
І-ви тур – 20.05 - 20.06.2022 г. в училището от 8:30ч. до 16:00ч.
ІІ-ри тур – 01.08 - 06.08.2022 г. в училището от 8:30ч. до 16:00ч.

ІV. Срокове за провеждане на изпити:
І-ви тур – 21.06.2022 г. и 22.06.2022 г.
ІІ-ри тур – 15.08.2022 г. и 16.08.2022 г.

V. Записване на новоприетите:
І-ви тур – до 05.07.2022 г. в училището от 8:30ч. до 16:00ч.
ІІ-ри тур – до 23.08.2022 г. в училището от 8:30ч. до 16:00ч.
ЗАБЕЛЕЖКА: За записване се представя оригинал на документ за завършен съответен клас.

==============================
Бокс /П. Илиев/: 0885 687 951
Футбол /И. Захариев/: 0888 811 231
Джудо /С. Христова/: 0878 443 978
Волейбол /Бр. Славова/: 0888 803 687
Баскетбол /Л. Георгиева/: 0899 202 544
Тенис на корт /Юри Хачатрян/: 0899 148 321
Тенис на маса /Св. Ръжанков/: 0888 267 960
Лека атлетика /Ф. Борисова/: 0887 204 892
Худ. гимнастика /К. Велкова/: 0897 060 810