,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Съобщение

Публикувано на: 24/03/2015
RSS
Print this page

Във връзка с влезлите в сила изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Заповед № СО15-РД-09-397/11.03.2015г. на Кмета на Столична община за предоставяне ползването под наем или аренда на пасища, мери и ливади от ОПФ.

        Заинтересованите лица могат да подават Заявления по образец и приложения №№1,2,3 до Кмета на район „Надежда“ на ул.“Кирил Дрангов“ №55.

Заявление

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3