Новини

<< Към всички новини

Служители на район „Надежда“ се включиха в теоретично и практическо обучение по първа помощ при сърдечен арест в рамките на проект „Разработване на Пътна карта за внедряване на програма за ранна дефибрилация на територията на Столична община“

23/05/2022

Служители на район „Надежда“ се включиха в теоретично и практическо обучение по първа помощ при сърдечен арест в рамките на проект „Разработване на Пътна карта за внедряване на програма за ранна дефибрилация на територията на Столична община“, изпълняван от фондация „Първите три минути“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2021.

Участниците изграждаха и упражняваха умения за сърдечен масаж, изкуствено дишане и работа с автоматична външна дефибрилация. Курсът беше проведен от високо квалифицирани инструктори – сътрудници на фондацията, а обучаваните демонстрираха висока мотивация, дисциплина и концентрация.

Курсът изгражда у участниците умения за разпознаване и оказване на първа помощ при състояние на безсъзнание, проблеми с дишането и сърдечната дейност и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор.

Повече за проекта може да прочетете тук: https://bit.ly/3yJ1IOs