Новини

<< Към всички новини

СО ПРЕДОСТАВЯ 250 GРS УСТРОЙСТВА НА ХОРА, СТРАДАЩИ ОТ ДЕМЕНЦИЯ

16/05/2022

СО ПРЕДОСТАВЯ 250 GРS УСТРОЙСТВА НА ХОРА, СТРАДАЩИ ОТ ДЕМЕНЦИЯ

По инициатива на председателят на СОС Георги Георгиев  и с решение на СОС се реализира  пилотен проект за предоставяне на GРS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване, целим постигането на няколко основни цели. С до 30 000 лева ще бъдат закупени най-малко 250 GPS устройства, за които могат да кандидатстват хора със софийска регистрация.

Чрез проекта се осигурява подкрепа както за непосредствено засегнатите от деменция лица, така и за техните близки, като стремежа е да се подобри качеството им на живот и да се намали вероятността от изгубване. Характеристиките на деменцията подчертават нейната обществена значимост -засегнати са както страдащите от синдрома, така и грижещите се за тях, а все по-чести стават и случаите на публикации в социалните мрежи, чрез които близките търсят свои по-възрастни роднини с деменция. Именно чрез GРS устройството може да бъде установена точната или приблизителната локация на лицето и то да бъде намерено.

Целта на проекта е и повишаване на осведомеността на обществеността относно деменцията, като се поставя акцент върху факта, че деменцията не е обичаен признак на стареенето.

С пилотния проект се обхващат и лица в преддементен стадий, които биха могли да получат устройство, чрез което значително да се намали вероятността от изгубване на по-късен етап.

Една от основните цели е и превенцията - насърчаването на ранната диагностика и разпознаването на първите признаци на деменцията.

Документите могат да се подават в деловодството на Столична община на ул. „Московска“ 33,  в администрацията на район „Надежда “, на адрес: гр. София, ж.к. „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55 и по електронен път, като документите трябва да се сканират и да се подадат заедно със заявлението.  

Правилата, които определят реда и начини за предоставянето на GРS устройства на лица, страдащи от деменция или някакъв вид заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване са публикувани на приложения линк.

ПРАВИЛА за предоставяне на GРS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване - https://sofia.obshtini.bg/doc/4871553