Новини

<< Към всички новини

Регионални програми за заетост в изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022 година

11/05/2022

Регионални програми за заетост в изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022 година

СО – район „Надежда“ уведомява предприятията от частния сектор за стартирането на процедура по разработване на Регионални програми за заетост в изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022 година. Срокът за изготвяне и представяне на проектите е 17.05.2022 г.

В Регионалните програми за заетост за 2022 г. се планира субсидирана заетост, на основата на партньорства между общините и предприятия от частния сектор. Представителите на частния бизнес имат право да кандидатстват по програмата и самостоятелно.

Предложения за програми за заетост се приемат до 12:00 часа на 17.05.2022 г. на ул. „Алабин“ №22.

Утвърденият образец и указанията за кандидатстване по програмата са публикувани на официалната страница на МТСП (www.mlsp.government.bg), в рубриката „Политики“ – „Заетост“ – „Програми и проекти за заетост“.