<< Към всички новини

Стартират обработки срещу кърлежи и гризачи в район „Надежда“

15/04/2022
Card image cap

Стартират обработки срещу кърлежи и гризачи в район „Надежда“

Започват обработки срещу кърлежи и гризачи в тревните площи на територията на район „Надежда“ . Дирекция "Зелена система", Столична община изготви график за дейностите, съобразно предписанията на Столична регионална здравна инспекция.

На 14 април (четвъртък) ще се извърши обработка срещу кърлежи и гризачи на зелените площи в Северен парк и парк „Надежда“.

На 16 април (събота), се предвиждат обработки на зелени площи в междблоковите пространства на територията на район "Надежда". Дейностите обхващат кварталите „Надежда“ – 1,2,3 и 4 част, ж.к. „Свобода“, ж.к. „Лев Толстой“, кв. „Триъгълника“, кв. „Илиянци“ и кв. „Требич“.

Дейностите по третиране ще се провеждат при благоприятни климатични условия, като изпълнителят "Агроинсект" ЕООД, запазва правото си да променя графика при внезапна промяна в метеорологичната обрановка. Планът за обработка е изготвен от Константин Тодоров - управител на "Агроинсект" ЕООД.

Обработките се извършват с биоцидни препарати – разрешени за употреба в бита и в обекти с обществено предназначение от Министерство на здравеопазването.

Обработените зелени площи ще бъдат обозначени с указателни табели, които съдържат информация за използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Контролът на дейностите се извършва от дирекция "Зелена система" и районната администрация, а специализиран контрол - от експерти на Столичната регионална здравна инспекция.