,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обществено представяне на проект „ИПРЗ на „НПЗ Илиянци запад“ и кв. „Илиянци“ в обхвата на бул. Рожен от жп линия „Биримирци - Волуяк“ до Северна скоростна тангента

Публикувано на: 20/02/2015
RSS
Print this page
На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и чл.14, ал.1 от НРНПОО, приета с Решение № 950 от Протокол №120/11.10.2007г. и Заповед № РД-09-056/19.02.2015г. на Кмета на район “Надежда” при СО, съобщаваме на заинтересуваните собственици, че на 25.02.2015г. от 17:30 ч.  в читалище  "Отец Паисий -1930" в кв. Илиянци, бул. "Рожен"№ 61, ще се проведе обществено представяне на проект „ИПРЗ на „НПЗ Илиянци запад“ и кв. „Илиянци“ в обхвата на бул. Рожен от жп линия „Биримирци - Волуяк“ до Северна скоростна тангента. Писмени становища по проекта се подават до 11.03.2015г. в деловодството на район “Надежда”, ул.“Кирил Дрангов”№ 55.