<< Към всички обяви и съобщения

Обявление за обществено обсъждане на ПУП в зоната на кръстовището на ул. „Люба Величкова“, в район "Лозенец"

08/04/2022

Обявление за обществено обсъждане на ПУП в зоната на кръстовището на ул. „Люба Величкова“, в район "Лозенец"

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ