<< Към всички обяви и съобщения

Съобщение за издадено Разрешение за строеж № Б-46/24.03.2022 г. за обект: "Локални платна в обхвата на Северна скоростна тангента от км 2 +780 до 3 + 680 - етапно изпълнение - ЕТАП IV: Изграждане на южно локално платно от км 3 + 320 до км 3 + 680" на тери

30/03/2022

Съобщение за издадено Разрешение за строеж № Б-46/24.03.2022 г. за обект: "Локални платна в обхвата на Северна скоростна тангента от км 2 +780 до 3 + 680 - етапно изпълнение - ЕТАП IV: Изграждане на южно локално платно от км 3 + 320 до км 3 + 680" на територията на гр. София, район "Надежда"