<< Към всички обяви и съобщения

Обявление на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост

25/03/2022

Обявление на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост