,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Заключителна пресконференция по проект

Публикувано на: 11/02/2015
RSS
Print this page

 

Заключителна пресконференция по проект

„,Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на  общинската администрация на СО район «Надежда»

 

   На 9.02.2015 г., в залата на Българска телеграфна агенция  (БТА) се проведе финална пресконференция на тема:  Представяне на изпълнени дейности и постигнати резултати по проект „,Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на  общинската администрация на СО район «Надежда», финансиран по договор с рег.№ 13-22-72 / 23.01.2014 г. на Оперативна програма „Административен капацитет“.

      Координаторът на проекта Анелия Георгиева отбеляза, че ръководството на район „Надежда“, Столична община счита, че проведените обучения са  генерирали положителни резултати и несъмнено ще имат благоприятен ефект върху взаимодействието с представители на граждански и бизнес структури  . Тя допълни, че успешното   изпълнение на проекта създава необходимите условия за използване  на добри практики в ежедневната работа на районна администрация „Надежда“.  В заключение, координаторът на проекта изрази увереност, че придобитите знания и компетенции спомагат за правилно използване на експертния и времеви ресурс на служителите на район „Надежда“.

     Представители на медии, районни администрации на Столична община и институции  бяха запознати с постигнатите резултати в общо 4 дейности в рамките на проекта:

-          Сформиран екип за управление на проекта и реализиране на ефикасно управление;

-          Изготвени документации, проведени процедури и сключени договори;

-          Планиране, организация и координация на изпълнението на обучения в ИПА.

-          Организиране и провеждане на обучения, които не са по Каталога на ИПА. (английски език, Обучение за работа с Autocad, обучение за работа с медии,  групово обучение на  служителите от общинската администрация за подобряване дейността на отделите)

-          Изпълнени мерки по информираност и публичност;

-          Успешно приключен и отчетен проект;

   Основната целевата група по проекта са служителите на районна администрация „Надежда“, Столична община.

  Продължителността на изпълнение на проекта е  удължена на 13 месеца, а общата му стойност е: 87 497,46 лв. (с корекция, съгласно писмо от УО на ОПАК / 11.09.2014 г.)

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Снимки, можете да разгледате тук