,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
П О К А Н А

Публикувано на: 06/02/2015
RSS
Print this page

П О К А Н А

 за участие в информационна среща в рамките на проект"Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация на СО - район "Надежда", финансиран по ОП “Административен капацитет”,  приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 Уважаеми дами и господа,

Столична община – район “Надежда” има удоволствието да ви покани на информационна срещав рамките на проект "Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на  общинската администрация на СО - район "Надежда", финансиран по ОП “Административен капацитет”,  приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд".

 Информационната среща ще се проведе на 09.02.2015г., понеделник от 13:00 ч. в Пресклуба на БТА, София, бул. "Цариградско шосе" 49

  За повече информация и потвърждение на присъствието: 

Ваня Дурчова, тел. 0700 1 4262, факс :  02 9516706

office@ianatour.com, projects@ianatour.com

Представител на “Яна тур-България”ЕООД, изпълнител по договор РД-0409-3/25/05.09.14 г със Столична община.