<< Към всички обяви и съобщения

Съобщение до собствениците на поземлени имоти, попадащи на територията на гр. София, район

28/03/2022

Съобщение до собствениците на поземлени имоти, попадащи на територията на гр. София, район "Надежда", кв. "Требич", засегнати от изграждането на обект: "Междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия"

Съобщение

Протокол - Решение

Приложение към протокол - Решение

25 4720-IBS-DSP-PP_A-SOF-Sto-68134-01 1

25 4720-IBS-DSP-PP_A-SOF-Sto-68134-01 2