,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот – публична общинска собственост, предназначен за осъществяване на образователна дейност, шест учебни стаи, сервизни помещения и коридор представляващ част от трети етаж от сградата на 141-во ОУ“На

Публикувано на: 05/02/2015
RSS
Print this page

Отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот – публична общинска собственост, предназначен за осъществяване на образователна дейност, шест учебни стаи, сервизни помещения и коридор представляващ част от трети етаж от сградата на 141-во ОУ“Народни Будители“ находящо се в гр.София, район „Надежда“, жк.“Свобода“ , ул.“Народни Будители“

Обява

Конкурсна документация

Утвърдена документация