,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обявление за търговия на открито с мартеници

Публикувано на: 28/01/2015
RSS
Print this page

Във връзка със заповед № РД-090-030/ 28.01.2015 г. на Кмета на район „Надежда“ на Столична община започва прием на заявления за търговия на открито с мартеници, картички и др. от физически и юридически лица в периода от 09.02.2015 г. до 09.03.2015 г.

          Подаването на заявленията започва в 8:30ч. на 29.01.2015г. в деловодството на районната общинска администрация на адрес: ул. „Кирил Дрангов“ № 55.

         Юридическите лица прилагат свидетелство на касов апарат и актуално състояние от „Агенция по вписванията“. Физическите лица прилагат копие от лична карта със заличени лични данни.