,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Съобщение - 19.01.2015г.

Публикувано на: 19/01/2015
RSS
Print this page

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед № РД-02-15-151/04.12.2014г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е допуснато за изработване „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „ Нови гарови здания, спирки и сгради, както реализация на техните присъдинителни проводи и пътни връзки “.

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед № РД-02-15-154/05.12.2014г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е допуснато за изработване „Модернизация на железопътни участъци: Гара София – Гара Волуяк; Гара София – Гара Петърч “.