Новини

<< Към всички новини

Район „Надежда“ възобновява приемното време за срещи с граждани

04/03/2022
Card image cap

            Район „Надежда“ възобновява приемното време за срещи с граждани

Район „Надежда“ уведомява, че от 07.03.2022 г. (понеделник) се възобновява приемното време на инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“, заместник-кметовете, секретаря, както и на всички служители в администрацията.

От м. март 2020 г. до момента, приемът беше ограничен със заповед на кмета на Столична обищна, предвид въведените противоепидемични мерки в страната. В този период, екипът ни продължи консултации за граждани от разстояние или в изнесената приемна в Деловодство.

Напомняме, че възобновеният прием на граждани ще се осъществява при стриктно спазване на препоръките на  Министерство на здравеопазването за ограничаване разпространението на COVID-19.

Кмет-приемно време

Приемният ден на инж. Д. Димов е всеки понеделник от 13.30 ч. до 16.00 ч.

Заявление за записване се приема от понеделник до сряда (17.00 ч.) в седмицата преди датата на желания прием в Деловодство на район „Надежда“ или по електронен път (www.so-nadejda.com).

Заместник-кметове и секретар - приемно време

Приемният ден на Мая Благоева (с ресор „Обща администрация“: „Финанси“, „Образование, спорт, култура и социални дейности“) и инж. Петър Ташев (с ресор „Специализирана администрация“: „Инженерна инфраструктура и екология“, „Общинска собственост“, „Правно-нормативно обслужване“) е всеки вторник от 14:00 часа до 17:00 часа.

Районна администрация - приемно време

Приемен ден на всички отдели в район „Надежда“, Столична община за срещи с граждани и представители на бизнес организации: всеки четвъртък от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.

Очакваме ви в районна администрация „Надежда“ на адрес: ул. „Кирил Дрангов“ 55!