,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Стартира Национална програма за енергийна ефективност

Публикувано на: 05/01/2015
RSS
Print this page

Министерството на регионалното развитие и благоустройството представи брошура с най-важните моменти на стартиращата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Брошурата дава информация относно най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради.

В нея потребителите се информират, кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които трябва да се направят.

Етажните собствености следва да регистират Сдружение на собствениците с обхват целия жилищен блок. Детайлна информация за реда на дествия оттук: http://so-nadejda.com/etazhna-sobstvenost-2/predstoyasch-proekt-na-mrrb.html

До края на месец януари 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще публикува и методическите указания към общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината.

http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

Приложения:

Брошура

Необходими документи