,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Стартира Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Публикувано на: 05/01/2015
RSS
Print this page

На 28.01.2015 г., на заседание на Министерски съвет беше приета и утвърдена Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

В рамките на Програмата се осигуряват 1 млрд. лева от правителството под формата на банкова гаранция на Българска банка за развитие, която ще обезпечи дейностите по Програмата.

Териториалният обхват на програмата включва всички общини в страната, а продължителността ѝ ще е две години или до изчерпване на финансовия ресурс. Правителството утвърди условията, механизмите на програмата, финансовата рамка и образци на всички документи, които касаят нейната реализация.

Основна цел на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е намаляване на енергопотреблението на всички многофамилни жилищни сгради. Най-важната полза от реализиране на Програмата е икономия на средства, на разходите на домакинствата, особено през зимните месеци. Това ще доведе до повишаване стойността на имотите, а облика на градовете ни ще бъде подобрен. Освен социалния и финансовия ефект за домакинствата има и сериозен икономически ефект за целия строителен бранш, особено за малките и средни фирми,тъй като програмата осигурява и допълнителна заетост в бранша.

Методически указания (.rar)

Презентация на Програмата

Въпроси и отговори - Министерство на регионалното развитие и благоутройството

Образци

Методически указания_27012015

Покана за свикване на ОС_учредване на СС

Протокол от залепване на поканата_учредване на СС

Протокол от ОС за учредяване на СС

Споразумение за създаване на СС

Заявление за интерес и финансова помощ

Справка за ССО

Покана за свикване на ОС на СС

Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Протокол от ОС на СС

 

Приложение 10

Договор СС-община_27012015

Приложение 1_договор_община_СС

Приложение 2_договор_община_СС de min

Приложение 11

Договор за целево финансиране

Приложение 1 - към Договор за целево финансиране

Приложение 2 - към Договор за целево финансиране

Приложение 3 - към Договор за целево финансиране


Декларация - нечлен на СС

КЛ областен управител

Схема_минимални помощи_27012015

Регистър Булстат - Важна информация

ТИПОВИ ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И САНИРАНЕ НА ЕДРОПАНЕЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ (ЕПЖС)