<< Към всички новини

Започна онлайн гласуването по Програмата на Столична община „София избира ЗЕЛЕНОТО“

17/02/2022
Card image cap

Започна онлайн гласуването по Програмата на Столична община „София избира ЗЕЛЕНОТО“

Започна онлайн гласуването по Програмата „София избира ЗЕЛЕНОТО“. До 14 март 2022 г. всеки гражданин може да даде гласа си за това предложение, което иска да бъде реализирано от Столична община през 2022 г. Един човек може да подаде своя глас само един път за един проект. За да гласувате ще е нужно единствено да въведе номера на мобилния си телефон, на който ще получите код, с въвеждането на който ще можете да потвърдите избора си. За да гласувате, е нужно да имате достъп до интернет през компютър или телефон с активирана услуга за определяне на местоположението (location service), на който да получите текстово съобщение с кода за потвърждение на избора Ви.

Проектът или проектите, които получат най-много гласове от вота на гражданите, в рамките на бюджета от 1 млн. лв., ще бъдат включени в Капиталовата програма на София за 2022 година.

Идейните предложения, които участват в надпреварата са публикувани на адрес:  https://www.sofia.bg/en/sofia-izbira-zelenoto?fbclid=IwAR3mm0Ds68pjfI0_APJce-A6Sc3NnigJqs_tb4CP4-tyA4xdl_76jWOlHq0

 

СДРУЖЕНИЕ „ЗАЕДНО СМЕ НАДЕЖДА“ УЧАСТВА С ИДЕЙНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ТАЗГОДИШНАТА НАДПРЕВАРА

Тази година Сдружение „Заедно сме Надежда“ разработи идейно предложение за реализиране на публична информационна и образователна кампания сред младите хора в Надежда на тема „Заедно сме Надежда - събираме разделно“. Проектната идея цели да увеличи информираността и да подобри капацитета им за разделно събиране на отпадъци. Кампанията ще обедини усилията на различни институции и организации на територията на Столична община за устойчиво управление на битови отпадъци. Предвижда се да бъдат проведени редица извънкласни образователни инициатива. За да се гарантира устойчивост екипът на Сдружението предвижда да бъдат закупени и доставени пластмасови кошове за разделно събиране на отпадъци в 101 СУ „Бачо Киро“ и 170 ДГ „Пчелица“.

Устойчивото управление на отпадъците в района е приоритетна тема в работата на  Сдружението, район „Надежда“ и други организации в последните години. Планираната кампания ще надгради постигнатото през 2018 година, когато район „Надежда“ участва в изпълнението на дейности по проект на Столична община „Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране“, реализиран с финансовата подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“. Проектът е фокусиран върху разработването на План за действие за провеждане на пилотно разделно събиране на отпадъци от опаковки и хранителни такива и насърчаване участието на гражданите в процесите на рециклиране и повторна употреба на материалите. За 300 домакинства от гр. София, крайни потребители, са закупени и предоставени за ползване 300 комплекта контейнери (до 240 л). От район „Надежда“ пилотно са включени етажните собствености от блоковете № 151, 152 и 160 в ж.к. „Надежда 1“. В близост до домовете са изградени 5 броя споделени ограждения с ограничен достъп до контейнери за („зелени острови“) за разделно събиране на отпадъци от опаковки - пластмаса, хартия, метал, стъкло и хранителни отпадъци.  След успешното стартиране на пилотната инициатива през 2019 г. работата по обособяването на нови „зелени острови“ на територията на района продължи. Понастоящем още 300 нови домакинства са получили възможността да се включат в разширяването на проекта за стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране. На този етап, предложени за включване са домакинства от  блоковете №  153, 155, 156, 157 и 173 също в ж.к. „Надежда 1“.

Нашето идейно предложение участва в надпревара с 37 проекта в няколко тематични области: справяне с климатичните промени; запазване на биоразнообразието; увеличаване на дърветата в градска среда, зелени покриви, градско земеделие; намаляване на замърсяването на въздуха; алтернативни източници на енергия; устойчиво придвижване; намаляване на шума; устойчивото управление на отпадъци (вкл. разделно събиране) и преход към кръгова икономика и технологични решения за подобряване на околната среда.

Очакваме Вашата подкрепа!

гласувайте за „Заедно сме Надежда - събираме разделно“!