Новини

<< Към всички новини

Нови правила за използването на пиротехнически изделия в Столична община от 1 март 2022 г.

17/02/2022
Card image cap

Нови правила за използването на пиротехнически изделия  в Столична община от 1 март 2022 г.

 

Нови правила за използването на пиротехнически изделия от категория F2 и категория F3 са в сила от 1 март 2022 г.  Те са описани в  Решение №45 от 27.01.2022 г. на Столичен общински съвет, като част от изменения и допълнения на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община бяха въведени.

„Промените, с които предложихме да се ограничи безразборното използване на пиротехника, бяха единодушно приети от комисията по обществен ред и сигурност. Изключително съм благодарен на колегите от всички политически групи в СОС, които подкрепиха предложението“, това каза Георги Георгиев, председател на Столичния общински съвет, който е и вносител на доклада. Той допълни, че статистиката от първите часове на 2022 г. показва, че се наблюдава лек спад при пострадалите от пиратки в новогодишната нощ. „Вярвам, че въвеждането на ред при използването на пиротехника е крачка към постигане на по – голямата ни цел – високо обществено съзнание. Превенцията чрез строги правила цели да предотврати тежните инциденти, както и да внесе, както и да внесе спокойствие у най- уязвимите – децата, хората с психически разтройства и животните“, обясни Георгиев.

„С измененията и допълненията на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община се забранява използването на открито на пиротехнически средства – фойерверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община, освен след изрично разрешение. В тези две категории влизат най-общо: пиратки, бомбички, римски свещи, пиробатерии. Категорията на съответното изделие е отбелязана върху опаковката.

Съгласно промените, разрешението за използване на пиротехническите средста се издава от районния кмет след подаване на заявление (по образец). С оглед на безпрепятственото протичане на административната процедура заявлението следва да бъде подадено в 10-дневен срок преди събитието.

Разрешението се издава в 7-дневен срок от подаването на заявлението и се публикува на интернет страницата на районната администрация.

Предвиждат се по-високи санкции за нарушителите:

·         глоба от 500 до 2 000 лв. – за физически лица;

·         имуществена санкция от 3 000 до 10 000 лв. – за юридически лица.“

 

Необходимо е в заявлението да бъдат посочени:

·         данни за заявителя;

·         категория на фойерверките, които ще се използват, тяхното брутно тегло/брой;

·         дата, час и точно място на използване.

Въвежда се правилото, че за едно място за едно събитие може да се издава само едно разрешение за използване на фойерверки, а при постъпване на няколко заявления за едно и също място, разрешение се издава за най-рано подаденото.

 Конкретни основания, при които районните кметове могат да  откажат издаването на разрешение за употреба на фойерверки:

1.      когато посоченото в заявлението място за използване попада на територията на междублоково пространство;

2.      когато се предвиждат лоши метеорологични условия;

3.      в случаите, посочени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, а именно:

o    в близост до леснозапалими материали;

o    в районите на здравни и лечебни заведения;

o    в районите на учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири;

o    в закрити помещения (с изключение на фойерверки от категория F1)

Кметът на района отказва издаването на разрешение и в случаите, когато посоченият в заявлението час е след 22.00 ч. и преди 09.00 ч.

Споменатата забрана не се прилага за времето от 18:00 ч. на 31 декември до 02.00 ч. на 1 януари. За този период разрешение не се изисква.

Не се изисква разрешение и за пиротехническите изделия от категория F1. Това са фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум. В тази категория попадат бенгалският огън и т. нар. „фонтани“ за торта.

 

Решение №45 от 27.01.2022 г. на Столичния общински съвет, Виж тук

Наредба за обществения ред на територията на Столична община

 

Образец на Заявление – изтегли тук

Образец на разрешение