<< Към всички обяви и съобщения

Затваряне на ул. "Априлско въстание" пред № 10-12 на 12.07.2019г. и 15.07.2019г.