Новини

<< Към всички новини

МЛАДЕЖИ ОТ РАЙОН НАДЕЖДА ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ В ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

28/01/2022
Card image cap

 
 
 
 
 
 

 

МЛАДЕЖИ ОТ РАЙОН НАДЕЖДА ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ В ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

Това стана ясно по време на проведената в онлайн среда откриваща среща по проект „Дигитални умения за развитие на младите хора в Надежда“ изпълняван от сдружение „Надежда-ЦРД“ с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 и в партньорство с ЦПЛР ЦИКО „София”, район „Надежда“ и СНЦ „Заедно сме Надежда”. В събитието взеха участие над 40 представители на образователни, културни институции, Столична община, Програма „Европа“,  район „Надежда“, младежки и неправителствени организации.

„Този проект се превърна в пресечна точка на енергията и активността на общинската администрация, образователните институции и гражданския сектор в район „Надежда“. Вярвам, че заедно ще постигнем реални резултати в подкрепа развитието на дигиталните умения на младите хора в район „Надежда“, каза инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“ в писмено обръщение до участниците в проекта.

Диляна Вучкова, ръководител на проекта представи бенефициента, партньорите, целите, бюджета, дейностите на стартиралия проект, които ще се изпълняват в продължение на 5 месеца. В хода на презентацията госпожа Вучкова разясни, че проектът ще се фокусира върху провеждането на 6 семинара и 4 тематични обучения по актуални теми, според насоките в Рамката DigComp, насочени към млади хора и такива от маргинализирани групи за придобиване на личностни и дигитални умения: - боравене с информация и данни: Възможности на дигиталните платформи на Столична община и дигитална община - услуги за млади родители; - комуникация и сътрудничество: Балансът между животът Оnline&Offline; създаване на цифрово и медийно съдържание - обучения: Създаване на сценарий, създаване на видео; одкаст; музика графичен дизайн; - безопасност/ сигурност - Как да сърфираме безопасно в интернет – не на речта на омразата, противопоставяне на кибер тормоза и Фейсбук, Инстаграм и Тик-Ток безопасност; - решаване на сложни проблеми - Дигитална трансформация - професионална и бизнес еволюция.

Предвидено е в обученията да участват минимум 100 младежи, на възраст между 15 и 29 години, живеещи на територията на район „Надежда“, както и съседни на района населени места от територията на Столична община.

Диляна Вучкова подчерта, че стартиралият проект предлага нова форма на взаимодействие между различните организации и институции, която до момента не е прилагана на местно и национално ниво. От друга страна - от предложените тематични обучения в 5-те области на компетентности според Рамката DigComp на Европейската комисия са ключово важни за развитието на гражданите на ЕС в близките години и дава гаранция за единомислието и правилната посока за развитието на дигиталните умения у младите хора, базирани на конкретни европейски проучвания, насоки и практики. Всички сфери на компетентности са представени по най-новия и отговарящия на нуждите на младите хора начин. Не на последно място - предвидения широк обхват на дейностите за популяризация ще даде възможност за устойчивост и предаване на опита и към други организации в бъдеще.

В заключение ръководителят на проекта информира участниците в срещата, че обученията ще стартират още в началото на месец февруари. Желаещите да се включат ще се запознаят с възможностите, които предоставят дигиталните платформи на Столична община и дигитална община - услуги за млади родители.

Проект „Дигитални умения за развитие на младите хора в Надежда” се изпълнява от  Сдружение „Надежда – ЦРД“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2021“, в партньорство с ЦПЛР ЦИКО „София”, район „Надежда“ и СНЦ „Заедно сме Надежда”