<< Към всички обяви и съобщения

Обявление на основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3/2000 г. на Гл. архитект на Столична община, за изработен проект за СОЗ на находище на минерална вода "София - Свобода", област София, изключителна държавна собственост, № 82, съгласно Приложение № 2 от