<< Към всички обяви и съобщения

Обявление за обществено обсъждане, за представяне на проект за "Изменение на уличната регулация (ИПУР) по плана на м. "кв. Суходол", в район "Овча Купел"