,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обучение „Работа с медии“ по проект на ОПАК

Публикувано на: 13/11/2014
RSS
Print this page

Ръководството на район „Надежда“, Столична община участва в обучение на тема „Работа с медии /поведение пред камера“ в рамките на проект «Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация на СО район «Надежда». Теоретичните и практическите занимания се проведоха в периода 6.10. 2014 г. -12.10.2014 г.

Основният курс за общуване с медиите се състои от теоретична част, по време на която се представят основните правила за общуване с медиите и специфични съвети за успешна комуникация. Практическата част на обучението включва упражнения и интервюта (пред камера), симулиращи основните ситуации, в които ще ви се наложи да говорите с журналисти. Сред конкретните теми на обучението са: Специфика на медиите в България, Ефективна комуникация с медиите, Комуникиране на кризисни събития, Публичен образ – същност и специфики, Стъпки при изграждане на публичен образ.

Снимки, можете да разгледате тук