<< Към всички обяви и съобщения

Обявление за обществено обсъждане, за представяне на проект за "Коригиран вариант на предложение за организация на движението" в район "Изгрев"