Новини

<< Към всички новини

Столична община преминава към Единния модел за предоставяне на електронни услуги

05/01/2022

От 4 януари 2022 г. общинската и районните администрации на Столична община преминават изцяло към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Припомняме, че през 2020 г., район „Надежда“  беше един от четирите столични района пилотно присъединени към него, избрани на база активност на гражданите.

Единният модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги предоставя възможност на гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на общинско и национално ниво. Единният модел се реализира от Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ), с активното участие на Столична община.

Описание на електронно заявяване

Всички услуги, предоставяни от общински администрации са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на сайта на район „Надежда“ - http://www.so-nadejda.com/ , раздел „Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“, и чрез Електронния портал на Столична община в секция „Услуги“ https://svc.sofia.bg/, както и на сайта на Държавна агенция „Електронно управление“  в раздел „Електронни услуги и информация за гражданите и бизнеса“  на адрес: https://bit.ly/31zkg5v

За да използвате предоставените електронни услуги: 

1.Необходимо е да притежавате Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Персонален идентификационен код /ПИК/ на НОИ.
2.Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
3.Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader на вашият компютър.


За да заявите услуга от Единен портал за достъп до електронни административни услуги:

1.Изберете исканата услуга.

2.Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.

3.Съхранете електронната форма на вашия компютър.

4.Отворете формата с Adobe Reader.

5.Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.

6.Попълнете всички полета с изискваната информация.

7.Подгответе необходимите към заявлението приложения – когато се изискват такива, като ги сканирате /pdf формат/.

8.Върнете се в работната среда в сайта на ДА „Електронно управление“, прикачете подписаното заявление, както и приложенията.

9.От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.

10.След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Персонален идентификационен код /ПИК/ на НОИ и да се генерира уникален номер на заявката.

11.Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.

12.След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана  форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към районната администрация.

 

 

Списък на услуги, предоставяни от общините, реализирани с Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, разработен от ДАЕУ в район "Надежда" - линк