<< Към всички новини

Заповед № РА50-962/ 17.12.2021г. на Гл. архитект на СО за разрешено изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ИПР/ в териториален обхват: УПИ ХХIV“ЗА МАЛКО ПРЕДПРИЯТИЕ И ЧИСТО ПРОИЗВОДСТВО“, УП

07/01/2022

Заповед № РА50-962/ 17.12.2021г. на Гл. архитект на СО за разрешено изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ИПР/ в териториален обхват: УПИ ХХIV“ЗА МАЛКО ПРЕДПРИЯТИЕ И ЧИСТО ПРОИЗВОДСТВО“, УПИ ХХV-514“ЗА ОФИСИ И СКЛАДОВЕ“, УПИ ХХVI-558“ЗА СКЛАДОВЕ И ТЪРГОВИЯ“ и УПИ ХХVII“ЗА ОФИСИ“, кв.21, м. „Илиянци“