<< Към всички новини

Заповед № РА50-981/22.12.2021 г. на Главен архитект на Столична община, на основание чл. 22 във връзка с чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 28б, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община (НРУИДТСО)

06/01/2022

Заповед № РА50-981/22.12.2021 г. на Главен архитект на Столична община, на основание чл. 22 във връзка с чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 28б, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община (НРУИДТСО)