<< Към всички новини

Решение СО-147-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на многоетажен паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1386.966, УПИ II - „

04/01/2022

 Решение СО-147-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на многоетажен паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1386.966, УПИ II - „за покрит пазар и етажен паркинг“, кв. 77, м. „ж.к. Надежда 1б”, район „Надежда”, гр. София, Столична община.