Новини

<< Към всички новини

Разширяване пилотната инициатива за разделно събиране на отпадъци в жк Надежда 1

18/11/2021
Card image cap

Чудесна новина за район "Надежда" - разширяваме пилотната инициатива за разделно събиране на отпадъци в жк "Надежда" 1. Устойчивата политика за разделно събиране и рециклиране на отпадъците е приоритет на Столична община.

Нови 300 домакинства ще имат възможност да се включат в пилотната инициатива на Столична община за стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране!

Проектът предвижда подобряване организацията на разделно събиране на отпадъци от опаковки – пластмаса, хартия, метал, стъкло и хранителни отпадъци.

Столична община ще предостави на домакинствата, заявили желание за участие, индивидуални контейнери за разделно събиране.

За пълноценно обезпечаване на инициативата, предстои и реорганизация на уличните контейнери за смет – превръщането им в 5 (пет) съоръжения от вида „зелен остров“, включително промяна в брой, вид и честота на извозване на съдовете.

Какво очакваме от участниците в проекта?

Всяко домакинство, участник в проекта, ще получи пълен комплект контейнери за разделно събиране на отпадъци.

Общата площ за разполагане на контейнерите в домакинствата няма да надвишава 0,5 м2. Това, което се изисква от домакинствата, е да разделят ежедневните си битови отпадъци разделно, използвайки правилно контейнерите.

Кога домакинствата ще получат контейнерите си?

Контейнерите предстои да бъдат раздадени на домакинствата в началото на 2022 г.

Кой може да се включи в проекта?

За участие в проекта са поканени всички домакинства от блокове № 153, 155, 156, 157 и 173 в ж.к. „Надежда 1“.

Реално участие в проекта може да бъде взето след решение на етажната собственост. При положително решение, моля свържете се с отговорниците по проекта в район „Надежда“ – Цветелинa Стефанова – mailto:info@so-nadejda.com и Александра Мирчева тел. 02/495-11-62 в срок до 15 декември 2021 г.

Защо реализираме този проект?

Данните, събрани в резултат на проведената пилотна инициатива в периода 2019/2020 г. и сегашното разширяване, ще послужат при анализа на бъдещ механизъм за определяне на такса битови отпадъци. След подробен анализ и получена обратна връзка, определяме участието на първите 300 домакинства, а именно блокове № 151, 152 и 160 в проекта, като успешно.

Благодаря на всички граждани от пилотната инициатива в периода 2019 /2020 г, които бяха особено активни и заедно поставихме отлична основа на този проект!