,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
4 служители на район "Надежда" се обучават по проект на ОПАК

Публикувано на: 19/09/2014
RSS
Print this page

Общо 4 служители на район "Надежда", Столична община преминаха обучение на тема Специализиран софтуерен продукт Autocad през м. септември.
По време на обученията в Университет по архитектура, строителство и геодезия, водени от гл. ас. Албена Дойчева, участниците придобиха умения за ефективно изпълнение на проекти в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Курсът по Autocad e в изпълнение на Договор № 13-22-72 / 23.01.2014 г., по проект "Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация на СО-район "Надежда" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

Снимки, можете да разгледате тук