<< Към всички новини

Заповед №РНД21-РА50-41/ 23.11.2021 г. на Гл. архитект на СО–район „Надежда” за допуснато изработването на изменение на ПУП–Изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ VIII-2014 и УПИ VII-2015, кв.2, м.“НПЗ Военна рампа-запад”, СО–район „Надежда“