<< Към всички новини

Заповед №РНД21-РА50-37/ 04.11.2021 г. на Гл. архитект на СО–район „Надежда” за допуснато изработването на изменение на ПУП–Изменение на плана за регулация /ИПР/ в обхват УПИ IХ-440 и УПИ XI-240, кв.11, м.“Илиянци”, СО–район „Надежда“