,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Експерти от район „Надежда” участват в обучение на екипите по ОПАК

Публикувано на: 30/03/2014
RSS
Print this page

Анна Александрава, заместник-кмет на район „Надежда” и Мая Благоева, заместник-кмет на район „Надежда” участваха в обучение за управление на проекти по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) за централната и местната власт. Над 80 експерти, представители на 33 нови бенефициенти по програмата вече имат сключени договори за безвъзмездна финансова помощ. На обучението експерти от екипа на програмата представят практическите аспекти на мониторинга и финансовото управление на проекти.

  „Винаги съм споделяла мнението, че изпълнението на цялата оперативна програма зависи и от нашите бенефициенти. Искрено се надявам, че изграденият през годините административен капацитет ще послужи за успешното усвояване на средствата от Европейския социален фонд”, каза ръководителят на Управляващия орган на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър при откриването на събитието. „По-голямата част от наложените финансовите корекции са свързани с нарушения на разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП). В този смисъл ангажиментът от страна на Управляващия орган на програмата да осъществява предварителен контрол на документацията за планираните обществени поръчки по отделните проекти, не се прави самоцелно, а е във ваш интерес и за ваше улеснение”, категорична беше г-жа Бийчър.

Моника Димитрова припомни, че с цел минимизиране на риска от допускане на грешки УО на ОПАК извършва три вида контрол: предварителен, текущ и последващ. В срок до 10 работни дни след влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ бенефициентите трябва да изпратят до УО график за провеждане на планираните обществени поръчки. Ръководителят на ОПАК призова бенефициентите да се запознаят с публикуваните на сайта на ОПАК указания и помагала, разработени от екипа на програмата по тази и други проблемни теми.

„Изпълнението трябва да започне от първия ден след сключването на договорите”, препоръча ръководителят на ОПАК и предупреди, че занапред няма да се толерира забавяне в изпълнението на новосключените договори, удължаване на срока за изпълнение на проектите и смяна на членове от екипите за управление.

Проектът за повишаване на квалификацията на служителите на район „Надежда”, Столична община се финансира от Европейския социален фонд, чрез ОП «Административен капацитет» и предприсъединителните програми на ЕС.

Снимки, можете да разгледате тук