,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Стартираха обученията на служители на район "Надежда" по ОПАК

Публикувано на: 31/03/2014
RSS
Print this page

През м. март 2014 г. стартираха обучения на служители на район "Надежда" в рамките на проект „Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация на СО район «Надежда» Обученията са финансирани по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК). В рамките на 9 месеца, екипът на районната администрация ще премине над 30 вида обучения в Институт по публична администрация, външни обучения и обучения по изграждане на екипи. Повече информация, в меню ОПАК на www.so-nadejda.com

Проектът се финансира от Европейския социален фонд, чрез ОП «Административен капацитет» и предприсъединителните програми на ЕС.

Снимки можете да разгледате тук

Лого оттук